Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til kunnskapsministeren

Om å gripe inn for å hindre at fylkesmannen blokkerer bygging av barnehage i Øyjorden i Bergen

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringens målsetning er at det skal være full barnehagedekning i 2007. I Øyjorden i Bergen er det en kommunal tomt som er leid ut til et parsellhagelag hvor kommunen planlegger å bygge barnehage. Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot omreguleringen med bakgrunn i tomtens verdi som grøntområde for nabolaget. Paradokset er at tomten er leid ut til private og derfor utilgjengelig for allmennheten og naboene.

Vil Regjeringen gripe inn i denne og tilsvarene enkeltsaker for å hindre at Fylkesmannen blokkerer utbygging?


Les hele debatten