Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om å fjerne hindringene slik at Lindesnes kommune kan bygge gang- og sykkelsti langs rv. 460, da kommunen er blitt nektet å ta opp lån under henvisning til kommunelovens begrensninger

Datert: 19.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Riksvei 460 i Lindesnes kommune er en tungt trafikkert vei. Næringsaktivitet på GE Healthcare og turisttilstrømming til Lindesnes fyr utgjør en stor belastning på veien. Kommunen vil selv ta på seg å bygge en ny gang- og sykkelsti. Men da det er staten som eier grunnen, er kommunen blitt nektet å ta opp lån under henvisning til kommunelovens begrensninger.

Vil statsråden ta initiativ til å fjerne hindringene slik at denne sterkt behøvde gang- og sykkelstien kan bli bygd?


Les hele debatten