Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om utplassering i bedrifter av elever fra VK II til fortrengsel for ordinært lærlinginntak

Datert: 21.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "En stor del av elevene som går VK II i skolen, blir utplassert i bedrifter i lengre perioder av skoleåret. Det følger ingen forpliktelser for bedriftene, og dette kan derfor gå til fortrengsel for ordinært lærlingeinntak. Det er grunn til å tro at retningslinjene som departementet trekker opp i et eget rundskriv ikke er tilstrekkelige.

Vil statsråden ta initiativ for å skjerpe inn retningslinjene, og hvordan følger departementet opp at det ikke foregår misbruk av ordningen?"


Les hele debatten