Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 22.02.2007
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I avisa Gudbrandsdølen Dagningen 20. februar vises det til flere tomme rom ved Sykehuset Innlandet HF på Lillehammer, mens flere pasienter må ligge på gangen. Både ved dette sykehuset og flere andre tilsvarende sykehus er situasjonen likedan. Dette blir gjort for å spare penger i et land som har 2 000 mrd. kr på sparebok utenlands.

Er disse sparetiltakene noe statsråden går god for, og hva vil statsråden gjøre med situasjonen?


Les hele debatten