Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til fiskeri- og kystministeren

Om å forbedre slepebåtberedskapen på Agderkysten, med henvisning til at det to år etter at "Fjord Champion" havarerte, ennå ikke er døgnbemannet slepebåt på plass

Datert: 12.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Det er svært tett skipstrafikk i Skagerrak med gjennomsnittlig 40 lasteskip og 18 tankskip hvert døgn, langt flere tankskip enn f.eks. på finnmarkskysten. Økt skipstrafikk gir økt risiko for uhell og oljeforurensning. To år etter at "Fjord Champion" havarerte i Søgne-skjærgården, er ennå ingen døgnbemannet slepebåt på plass. Utredningen om kystberedskap er forlengst ferdig. Folk i Agder og ansatte i Kystverket er bekymret.

Hva vil statsråden gjøre for å forbedre slepebåtberedskapen på Agderkysten?


Les hele debatten