Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Om å sikre grøntarealet på Nordskog i Frogn kommune, hvor Fylkesmannen i Akershus har åpnet opp for næringsutvikling, og i stedet tillate næringsutvikling på steinfyllingen ved E6 på Horgen

Datert: 07.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Fylkesmannen i Akershus har gitt Frogn kommune anledning til å åpne opp for næringsutvikling i et område på i alt 825 dekar i Nordskog, et sammenhengende og foreløpig urørt grøntareal i den kommunen i Akershus som har minst friareal pr. innbygger.

Vil statsråden være villig til å ta et skritt for å sikre det omtalte grøntarealet, og i stedet tillate næringsutvikling på steinfyllingen ved E6 på Horgen?


Les hele debatten