Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å bedre vinterdriften på veiene, med eksempel i den kaotiske situasjonen på E18 mellom Kristiansand og Grimstad

Datert: 23.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Denne vinteren har norske veitrafikanter opplevd flere situasjoner der snø og is har skapt kaotiske kjøreforhold på norske veier, ikke bare på fjelloverganger, men også på stamveinettet i lavlandet. Siste eksempel er den kaotiske situasjonen på E18 mellom Kristiansand og Grimstad i uke 8. Dette har lite å gjøre med hvem som brøyter, men først og fremst med rammer, retningslinjer, kontroll og beredskap knyttet til vinterdrift på veiene.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre vinterdriften på norske veier?


Les hele debatten