Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å garantere at Stortinget rekker å behandle sak om ny utlendingslov før sommeren, med tanke på å avklare viktige spørsmål om bl.a. tvangsekteskap og lukkede mottak

Datert: 07.02.2007
Besvart: 07.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP):


Les hele debatten