Muntlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å fremme forslag til endring av den norske boplikten, på bakgrunn av at det i en EU-dom slås fast at den danske praktiseringen strider mot bl.a. retten til å velge bosted

Datert: 07.02.2007
Besvart: 07.02.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP):


Les hele debatten