Spørretimespørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

Om hvilken strategi Regjeringen har for klimatilpasningstiltak, på bakgrunn av at Norge har satt seg et maksimumsmål på to grader for den globale oppvarmingen

Datert: 27.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Hjemdal (KrF): Klimautfordringene vi står overfor er meget store, en global oppvarming er ikke til å unngå. Dette er bl.a. godt dokumenter i FNs klimapanel sin siste rapport. Norge har satt seg et maksimumsmål på 2 grader for den globale temperaturstigningen.

Hvilken strategi har Regjeringen for klimatilpasningstiltak?


Les hele debatten