Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til helse- og omsorgsministeren

Om signaler om at Sandefjord sykehus kan fortsette som kommunalt sykehus, og hvilket tilbud og hvilken finansiering statsråden ser for seg

Datert: 27.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Ifølge lokal presse har helseministeren gitt signaler om at Sandefjord sykehus kan fortsette som kommunalt sykehus, trass i helseregionens planer om nedtrapping. "Signalene" skaper store forventninger hos en lokalbefolkning som er skuffet over stadige reduksjoner i sykehustilbudet.

Hvilket innhold i dette sykehustilbudet, og hvilken finansiering fra statens side av den kommunale drift, ser statsråden for seg?


Les hele debatten