Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorfor ikke Soria Moria-erklæringen er fulgt opp med en reduksjon av antall skjemaer for næringslivet

Datert: 28.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Regjeringens Soria Moria-erklæring står det: "Regjeringen vil fortsette arbeidet med å redusere antall skjemaer, [...]" Nylig ble det avslørt at antall skjemaer for næringslivet har økt det siste året.

Hvorfor har ikke statsråden fulgt opp Soria Moria-erklæringen med en reduksjon av antall skjemaer for næringslivet?


Les hele debatten