Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om saksbehandlingstiden for søknader om billighetserstatning for hepatitt C-rammede

Datert: 28.02.2007
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 07.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til brev sendt fra statsråden 20. november 2006 om saksbehandlingstiden for søknader om billighetserstatning for hepatitt C-rammede, hvor statsråden opplyser at saksbehandlingstiden er på 6-8 måneder for denne gruppen. Justissekretariatene har sendt brev til personer som har søkt om erstatning, hvor det står: "Dessverre er det lang saksbehandlingstid i disse sakene. Søknaden kan derfor ikke ventes avgjort før tidligst om ca. 18 måneder."

Kan statsråden redegjøre for hva som er reell ventetid for denne gruppen?


Les hele debatten