Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om konsekvenser ved å fjerne refusjonsordningen for audiopedagog eller logoped, som sikrer brukerne hjelp uavhengig av bostedskommunens økonomi

Datert: 28.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Personer med stemmelidelser, språkvansker og hørselshemminger kan i dag få hjelp av audiopedagog eller logoped etter gjeldende bestemmelser i folketrygdloven § 5-10. Dette sikrer brukerne hjelp uavhengig av bostedskommunens økonomi. Denne refusjonsordningen er nå foreslått fjernet i en høringsrunde som nå er avsluttet. I den forbindelse har mange sentrale høringsinstanser advart mot de negative konsekvensene en slik endring vil kunne medføre.

Hva vil statsråden foreta seg i denne saken?


Les hele debatten