Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å presisere overfor NAV hvordan rundskriv om hjelpemidler til barn og unge skal tolkes, slik at brukerne får den hjelp de har krav på

Datert: 28.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Ifølge NRK-nyhetene 28. februar d.å. kommer det frem at mange barn og unge har større vanskeligheter nå enn før etableringen av NAV-reformen med å få hjelp til hjelpemidler. Ifølge brukerne sine organisasjoner skyldes dette at NAV feiltolker et rundskriv fra våren 2006. Formålet med NAV-reformen var at hverdagen til brukerne skulle bli enklere, ikke vanskeligere.

Vil statsråden ta de nødvendige initiativ for å presisere hvordan rundskrivet skal tolkes, slik at brukerne får den hjelp og hjelpemidler de har krav på?


Les hele debatten