Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om når vi kan forvente at Regjeringen vil ta stilling til om Norge skal delta i et viktig nytt politisamarbeid i EU for å bekjempe terrorisme

Datert: 01.03.2007
Besvart: 07.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Bergens Tidende hadde 16. februar en sak der det fremgår at EU er i ferd med å etablere et nytt stort politisamarbeid, bygget på Prüm-traktaten, for å bekjempe terrorisme uten at Norge så langt har meldt sin interesse. Norsk politi ønsker å delta, men Regjeringen har ikke bestemt seg.

Ser ikke statsråden behov for slik norsk deltakelse i internasjonal kamp mot terror, og når kan vi forvente at Regjeringen vil ta stilling til om Norge skal delta i dette viktige politisamarbeidet?


Les hele debatten