Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som kan gjøres for at utbyggingen av E18 Arendal-Tvedestrand ikke forsinkes

Datert: 01.03.2007
Besvart: 07.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Planarbeidet med ny E18 Arendal-Tvedestrand står nå i stampe pga. kravene om behovsutredning (KS1). Nå risikerer man i verste fall mange års utsettelse av dette viktige veiprosjektet på Sørlandet. I innstillingen til gjeldende NTP for perioden 2006-2015 ble det forutsatt at veistrekket Arendal-Tvedestrand skulle prioriteres ved neste rullering av NTP for perioden 2010-2019. Nå står denne viktige føringen i fare.

Hva kan statsråden gjøre for at utbyggingen av E18 Arendal-Tvedestrand ikke forsinkes?


Les hele debatten