Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Om å medvirke til en gjennomgang av respiratorbruken ved sykehusene for å sikre pasientenes interesser på en bedre måte

Datert: 01.03.2007
Besvart: 07.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske sykehus er preget av tilfeldigheter, og at det er behov for gjennomgang av regelverket for å sikre pasientenes interesser på en bedre måte.

Vil statsråden medvirke til en slik gjennomgang, med sikte på at praksis ikke i så stor grad avhenger av situasjonen ved det enkelte sykehus og de pårørendes innsats?


Les hele debatten