Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden går god for sparetiltakene ved Sykehuset Innlandet HF på Lillehammer, hvor flere av pasientene må ligge på gangen til tross for at det er tomme rom

Datert: 06.03.2007
Fremsatt av: Morten Ørsal Johansen (FrP)
Besvart: 21.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I avisa Gudbrandsdølen Dagningen 20. februar vises det til flere tomme rom ved Sykehuset Innlandet HF på Lillehammer, mens flere pasienter må ligge på gangen. Både ved dette sykehuset og flere andre tilsvarende sykehus, er situasjonen likedan. Dette blir gjort for å spare penger i et land som har 2 000 mrd. kr på sparebok utenlands.

Er disse sparetiltakene noe statsråden går god for, og hva vil statsråden gjøre med situasjonen?


Les hele debatten