Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at kommunar ikkje har mottatt eit rundskriv om timetalet på kvart årssteg i den 10-årige grunnskulen

Datert: 22.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): I læreplanverket for den 10-årige grunnskulen vert vist til eit eige rundskriv frå departementet når det gjeld fordelinga av timetal på kvart årstrinn. Vi er kjende med at kommunar ikkje har mottatt dette rundskrivet enno.

Vil statsråden setje fortgang i denne saken slik at kommunane får komme videre i planleggingsarbeidet?"


Les hele debatten