Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å iverksette tiltak slik at politihelikopteret kan utnyttes bedre, på bakgrunn av at det ofte står værfast på Gardermoen

Datert: 07.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Da Stortinget i 2002 vedtok at man skulle etablere en politihelikoptertjeneste i Norge, var en av grunnene nærheten til Oslo og det verktøy et slikt helikopter kan være for kriminalitetsbekjempelse. Når man så registrer at helikopteret ofte står værfast på Gardermoen får man ikke utnyttet denne kapasiteten.

Hvilke konkrete umiddelbare tiltak vil statsråden iverksette slik at helikopterets faktiske muligheter kan utnyttes bedre og Stortingets vedtak følges opp?


Les hele debatten