Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre tilbud om tidlig rehabilitering til alle hodeskadde pasienter som har behov for det

Datert: 07.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Samarbeidsregjeringen iverksatte tiltak for å styrke tilbudet om tidlig rehabilitering til hodeskadde. Tidlig rehabilitering er avgjørende for at disse pasientene skal ha mulighet for å gjenvinne viktige funksjoner. Landsforeningen for trafikkskadde opplyser at bare 50 pst. av de aktuelle pasientene får slik rehabilitering pga. manglende kapasitet i helseforetakene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle hodeskadde pasienter som har behov for det kan få et tilbud om tidlig rehabilitering?


Les hele debatten