Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å foreta seg noe for at attføringsbedrifter kan fortsette opplæring i regnskapsarbeid uten at topplederne må være autoriserte regnskapsførere

Datert: 14.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Attføring til regnskapsarbeid er et viktig attføringsløp når helsen ikke holder i opprinnelig yrke. Mange attføringsbedrifter driver slik opplæring og virksomhet som en del av den totale virksomheten. Kredittilsynet krever nå at bedriftenes øverste leder skal autoriseres som regnskapsfører for å kunne gi slikt tilbud og vil ikke lenger gi dispensasjoner.

Hva vil statsråden foreta seg for at attføringsbedrifter kan fortsette slik opplæring og virksomhet uten at alle topplederne må være autoriserte regnskapsførere?


Les hele debatten