Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden har noen kontakt med byggebransjen for å kartlegge om de har kapasitet til å bygge barnehager, med bakgrunn i at målet om full barnehagedekning ikke blir nådd

Datert: 14.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Statsråden har uttalt at dersom hun ikke når målet om full barnehagedekning innen 2008, "er dere kvitt meg". Nå ser det ut til at målet om full barnehagedekning ikke bli nådd blant annet på grunn av mangel på kapasitet i byggebransjen. Det offentlige er samtidig den største kjøper av bygg- og anleggstjenester i Norge og handler årlig slike tjenester for ca. 80 mrd. kr.

Har statsråden noen kontakt med byggebransjen for å kartlegge om de har kapasitet til å bygge før departementet legger sine planer?


Les hele debatten