Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å få gjort noe med den trange og grunne farleden inn Ringdalsfjorden til Halden, som legger begrensninger for Sjøkabelfabrikken Nexans' mulighet til videre vekst og utvikling

Datert: 14.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Sjøkabelfabrikken Nexans AS i Halden er en av Østfolds største industribedrifter og hevder seg meget godt i et krevende internasjonalt marked. Den svært trange og grunne farleden inn Ringdalsfjorden representerer imidlertid en sterkt begrensende faktor for bedriftens mulighet til videre vekst og utvikling. Gjennom lengre tid har bedriften forsøkt å få forståelse for behovet for å få gjort noe med denne farleden.

Vil statsråden ta et initiativ overfor bedriften, lokale myndigheter og svenske myndigheter?


Les hele debatten