Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å avvikle ordninga med distriktskvotar og heller fremme utviklinga langs kysten med andre, meir positive verkemiddel

Datert: 14.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Ordninga med distriktskvoter skulle skape større næringsutvikling langs kysten. Ein rapport frå Fiskeriforskning viser at ordninga har vore mislykka. Svært få har vunne på ordninga og mange har tapt. Norges Fiskarlag meiner at kystflåten totalt tapte 40-50 mill. kr på ordninga.

Vil statsråden på bakgrunn av denne fiaskoen avvikle ordninga med distriktskvoter og heller fremme utviklinga langs kysten med andre, meir positive verkemiddel?


Les hele debatten