Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre økt kapasitet i rehabiliteringstilbudet, på bakgrunn av at det har vært en nedgang i antall døgnplasser

Datert: 15.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ifølge Norsk pasientregister har det vært en nedgang i antall døgnplasser for rehabilitering med 16 pst. i 2006. Stortinget bevilget i St.prp. nr. 1 (2006-2007) 604 mill. kr til rehabilitering for sykemeldte, og 380 mill. kr skal forvaltes av de regionale helseforetakene. Opptreningsinstitusjoner over hele landet melder imidlertid om at deres kapasitet ikke utnyttes fullt ut.

Hva gjør statsråden for å sikre økt kapasitet i rehabiliteringstilbudet?


Les hele debatten