Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å fastsette en standard for elevers ukentlige tilgjengelighet til skolehelsetjenesten

Datert: 15.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Kristelig Folkeparti ser med bekymring på at skolehelsetjenesten ikke er tilgjengelig nok for mange elever. På mange skoler er tilbudet nede i et gjennomsnitt på 40-60 sekunder pr. elev i uken. Et lavterskeltilbud som god skolehelsetjeneste vil kunne forebygge både psykiske og fysiske helseproblemer. Når opptrappingsplanen for psykisk helse er ferdig, skal 800 nye årsverk i skolehelsetjenesten være på plass.

Vil statsråden da vurdere å fastsette en standard for elevers ukentlige tilgjengelighet til skolehelsetjenesten?


Les hele debatten