Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å snu utviklingen med at stadig flere veiprosjekter finansieres med bompenger, da veiutbygging er en offentlig oppgave og bør finansieres over offentlige budsjetter

Datert: 15.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Utbygging av vei er en offentlig oppgave. Finansiering av nye veiprosjekter bør skje over offentlige budsjetter. Likevel går utviklingen i retning av at stadig flere prosjekter finansieres med bompenger, at andel bompenger blir større, at bompenger brukes til andre ting enn veibygging og at bompenger kreves inn på forhånd og uten at betalerne får direkte nytte av det de betaler. Samtidig blir Norge stadig rikere.

Hva vil statsråden gjøre for å snu denne utviklingen, slik at staten betaler hele veiutbyggingen i Norge?


Les hele debatten