Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å sikre en bedre etterforskning av drap, på bakgrunn av bekymring for at det muligens skjer drap som ikke avdekkes pga. manglende obduksjoner

Datert: 21.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): NRK hadde 20. mars et oppslag med professor Torleif Rognum, som var bekymret for at antall obduksjoner var gått dramatisk ned de siste årene. Rognum hevdet at det muligens skjer drap som ikke avdekkes pga. manglende obduksjoner og at det slik sett er et samfunnsproblem. Jeg deler disse bekymringene, og er skuffet over Regjeringens manglende vilje til å ta dette problemet på alvor.

Når vil statsråden foreslå en ordning som sikrer en sentral finansiering av slike saker og slik bedre etterforskningen av mulige drap?


Les hele debatten