Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt det er i tråd med intensjonene i NAV-reformen at brukere ikke kommer i kontakt med sin saksbehandler, men blir henvist til en kundesentral

Datert: 21.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): FrP var fornøyd med innføringen av NAV, som var i tråd med partiets velferdsmodell. Et av fortrinnene ved NAV-reformen var at brukerne skulle ha en dør inn til et samlet tilbud av tjenester, til informasjon og assistanse fra en fast konsulent som skulle være kjent med brukerens samlede behov. Nå mottar vi meldinger om at dette ikke skjer. Per telefon skal det bl.a. være umulig å komme i kontakt med sin saksbehandler. Man blir henvist til en kundesentral.

Mener statsråden dette er i tråd med intensjonene i NAV-reformen?


Les hele debatten