Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvorvidt prinsippene for formuesverdier på skogeiendommer skal endres, eller om statsråden vil klargjøre at bruttoinntekter ikke er grunnlag for beregningene

Datert: 28.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Skogformuene skal justeres. For "andre verdier knyttet til eiendommen" står det i rettledningen at "Beregningene av formuesverdiene skjer ved at brutto leie-/festeinntekter som fremgår av næringsoppgaven, multipliseres med kapitaliseringsfaktoren". Skogeiere blir dermed pålagt å betale formuesskatt også på sine kostnader.

Vil statsråden klargjøre at bruttoinntekter ikke er grunnlag for formuesberegningene, eller er dette et signal om at prinsippene for formuesverdier skal endres?


Les hele debatten