Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslippene er nødvendig for å få alle de ulike sektorene og næringsaktørene med på den offensiven som trengs

Datert: 29.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Som en oppfølging av Lavutslippsutvalgets innstilling, vil Venstre at Norge skal forplikte seg til å redusere klimagassutslippene med 30 pst. innen 2020.

Er statsråden enig i at et slikt ambisiøst mål er nødvendig som utgangspunkt for å få de ulike sektorene og næringsaktørene med på den krevende offensiven som trengs for å få ned klimagassutslippene?


Les hele debatten