Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for klimainformasjon i grunn- og videregående skole som følge av Lavutslippsutvalgets innstilling

Datert: 29.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Lavutslippsutvalget anbefaler en langsiktig nasjonal innsats for klimainformasjon og en vedvarende klimavettkampanje.

Hvilke systematiske tiltak vil bli iverksatt i grunn- og videregående skole som følge av Lavutslippsutvalgets innstilling?


Les hele debatten