Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt det er behov for en særskilt kontroll for å sikre at idrettshallene tilfredsstiller god nok byggemessig standard

Datert: 12.04.2007
Fremsatt av: Bent Høie (H)
Besvart: 09.05.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I Teknisk Ukeblad den 23. mars kunne vi lese at eksperter frykter idrettshaller kan være dødsfeller. Det pekes på at flere haller er for dårlig dimensjonert for store snømasser, og at måking i tillegg kan få takkonstruksjoner til å rase sammen. Vi må være sikre på at idrettshallene våre er trygge for både barn og voksne.

Har statsråden vurdert om det er behov for en særskilt kontroll for å sikre at idrettshallene tilfredsstiller god nok bygningsmessig standard?


Les hele debatten