Muntlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Om uklarhet om Regjeringens klimapolitikk, etter at statsministeren ikke kunne stille seg bak miljøvernministerens uttalelse om å redusere klimagassutslippene i Norge med 20 pst. innen 2020

Datert: 31.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H):


Les hele debatten