Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til miljøvernministeren

Om å bekrefte at det vesentlige av CO¨2-kuttene skal finne sted i Norge, og ikke gjennom kvotekjøp i utlandet, slik at Norge kan fremstå med troverdighet som miljønasjon

Datert: 10.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Norge bør sette seg ambisiøse mål for kutt i utslipp av klimagasser for å innfri Kyoto-forpliktelsene. For at Norge skal kunne fremstå med troverdighet som miljønasjon bør det vesentlige av CO2-kuttene finne sted i Norge, og ikke gjennom kvotekjøp i utlandet.

Kan statsråden bekrefte at Regjeringen vil lage et opplegg for klimakutt som gjør at Norge internasjonalt kan fremstå som en ledende miljønasjon?


Les hele debatten