Spørretimespørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Om at tropiske sykdommer kan nå Norge som følge av klimaendringer og økt temperatur, og hva slags tiltak som iverksettes for å møte utfordringene både i Norge og i internasjonalt samarbeid

Datert: 10.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Temperaturøkningen i verden som følge av klimaendringer vil ha mange konsekvenser. En av konsekvensene er at spredningen og oppblomstringen av tropiske sykdommer sannsynligvis vil nå stadig nye områder. Malaria er et eksempel på disse sykdommene som kan nå Skandinavia som følge av økt temperatur.

Har statsråden sett på mulighetene for at tropiske sykdommer kan nå Norge, og hva slags tiltak vil statsråden iverksette for å møte disse utfordringene både i Norge og i internasjonalt samarbeid?


Les hele debatten