Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om at antall ulvedrepte elg og rådyr er sterkt økende i Hedmark, og hva statsråden vil bidra med for å få en balansert viltfordeling

Datert: 11.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange steder i Hedmark begynner nå virkningen av ulvens herjing å gi synlige virkninger på annet vilt. Blant annet er antall ulvedrepte elg og rådyr sterkt økende, noe som gir en stadig mindre elg/rådyrstamme.

Ser statsråden denne problematikken, og hva vil hun bidra med for å få en balansert viltfordeling?


Les hele debatten