Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til samferdselsministeren

Om å sikre at havna i Moss får tilstrekkelige midler til oppgradering og forskjønnelse av området, med bakgrunn i at fergesambandet Moss-Horten frakter 1,3 millioner kjøretøy hvert år

Datert: 12.04.2007
Fremsatt av: Øyvind Halleraker (H)
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 18.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Fergesambandet Moss-Horten frakter 1,3 millioner kjøretøy over Oslofjorden hvert år. Gjennom sitt eierskap til havna i Horten mottar Horten kommune årlig 12 mill. kr i havneavgifter, som nyttes til vedlikehold, utbedring av vei/oppstillingsplasser og forskjønnelse av området. Ved havna i Moss derimot, som eies av staten, blir man avspist med 400 000 kr i årlige anløpsavgifter.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at havna i Moss får tilstrekkelige midler til en oppgradering og forskjønnelse av området?


Les hele debatten