Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å bekrefte at den anslåtte formuesskatteøkningen for skogeiere står fast, og at det vil bli innført ordninger som kompenserer skogeiere som blir urimelig høyt beskattet

Datert: 12.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): De nye formuesberegninger av skog varslet i budsjettet for 2007 gjennomføres nå for landets 120 000 skogeiere. Resultatene av denne gjennomgangen viser generelt betydelige økninger i formuesverdier for svært mange og enkeltutslag på opptil 2 000 pst. i verdiøkning.

Kan statsråden bekrefte at den anslåtte totale formuesskatteøkning i budsjettet for skogeiere på 10 mill. kr står fast, og at det vil bli innført ordninger som kompenserer de skogeiere som blir urimelig høyt beskattet som følge av de nye beregningsmetodene?


Les hele debatten