Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for en bedret vegstandard med midtdelere i Oppland, på bakgrunn av at stamveiene har hatt en dramatisk økning i bilulykker med dødsfall

Datert: 12.04.2007
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 18.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Stamveiene i Oppland har i 2007 hatt en dramatisk økning i bilulykker med dødsfall. Dette gjelder både E16, E6 og rv 4. Oppland ligger nå dessverre på toppen av fylkesoversikten når det gjelder alvorlige ulykker og de fleste av dødsulykkene er møteulykker.

Når vil statsråden sørge for at disse viktige gjennomfartsårene får en bedret veistandard med midtdelere?


Les hele debatten