Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å trappe opp innsatsen innenfor hydrogen- og biodrivstoff i samferdselssektoren, da økt bruk av alternative drivstoff er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene

Datert: 12.04.2007
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 18.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm igangsatte arbeidet med utvikling og introduksjon av hydrogen og biodrivstoff i samferdselssektoren. Bondevik II-regjeringen trappet også årlig opp bevilgningene til formålet over Samferdselsdepartementets budsjett. Lavutslippsutvalget har pekt på at økt bruk av alternative drivstoff er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene i samferdselssektoren.

Ønsker statsråden å trappe opp innsatsen innenfor hydrogen og biodrivstoff i samferdselssektoren?


Les hele debatten