Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Om hvilke konsekvenser de nye bestandsanslagene for bjørn bør få for rovdyrpolitikken, med henvisning til at det er påvist større bestand enn tidligere anslått

Datert: 12.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Nye metoder gir bedre anslag for bestanden av store rovdyr. DNA-analyser av innsamlet ekskrementer fra bjørn sist høst har påvist større bestand enn tidligere anslått. Dette viser en bjørnestamme i kraftig vekst og områder i Norge med svært stor tetthet av bjørn.

Hvilke konsekvenser mener statsråden de nye bestandsanslag for bjørn bør få for rovdyrpolitikken?


Les hele debatten