Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at alle som har behov for det, får et tilbud om avrusning, med henvisning til at personer blir avvist pga. manglende kapasitet

Datert: 16.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det er en klar politisk målsetting å styrke tilbudet til rusavhengige, og de regionale helseforetakene er i flere år instruert om å prioritere en styrking av det spesialiserte, tverrfaglige behandlingstilbudet til disse pasientene. Ifølge data fra Oppsøkende og koordinerende tjeneste i Oslo kommune ble 85 personer som hadde behov for avrusning avvist på grunn av manglende kapasitet i løpet av uke 31-40 i 2006.

Hva gjør statsråden for å sikre at alle som har behov for det får et tilbud om avrusning?


Les hele debatten