Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt brudd på reglene om arbeidstillatelse skal veie tyngre enn familiepolitiske hensyn, med bakgrunn i at en familiefar fra Nigeria ble sendt ut av landet fordi han hadde arbeidet uten tillatelse

Datert: 17.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Et viktig mål med innvandringspolitikken må være at vi behandler mennesker rettferdig, og at menneskelige hensyn veier tungt i en samlet vurdering. Ifølge oppslag i NRK Oppland ble en familiefar fra Nigeria sendt ut av landet fordi han hadde arbeidet 4 måneder uten arbeidstillatelse. Han er etablert i Norge, gift med en norsk kvinne og har barn. Nå er familien splittet.

Mener statsråden at et slikt brudd på reglene om arbeidstillatelse skal veie tyngre enn familiepolitiske hensyn og hensyn til barnets beste?


Les hele debatten