Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljøvernministeren

Datert: 17.04.2007
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Staten har iverksatt kampanjer for skape mer bevisste forbrukere på klimaområdet.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å gjøre statlige innkjøp mer klimavennlige?


Les hele debatten