Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om hvorvidt tilsyn med omsorgstiltakene for enslige mindreårige asylsøkere vil bli utført i henhold til lov om barnevernstjenester og om de også vil ha krav på ettervern

Datert: 18.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Stortinget vedtok før jul at ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skal overføres til barnevernet. Det er avgjørende at disse barna blir godt ivaretatt av personale med både barnefaglig og flyktningfaglig kompetanse. I tillegg er det svært viktig at det blir ført grundig tilsyn av hensyn til rettssikkerheten til barna.

Vil tilsyn med omsorgstiltakene bli utført i henhold til lov om barneverntjenester og vil de enslige mindreårige også ha krav på ettervern i henhold til lov om barneverntjenester § 1-3?


Les hele debatten