Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å ta initiativ til at GPS-baserte trygghetsalarmer kan bli tilgjengelig i alle kommuner, og at samordning mellom ulike instanser kommer på plass for å gi brukerne den nødvendige sikkerhet

Datert: 18.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Det er i dag teknisk mulig å benytte GPS-baserte trygghetsalarmer, noe som gir brukere som beveger seg utenfor bolig en betydelig økt trygghet. Få kommuner har i dag et tilbud om slike alarmer. Det vil også kreve samordning mellom ulike instanser og kommuner for å gi brukerne den nødvendige sikkerhet om behov for assistanse skulle oppstå.

Vil statsråden ta initiativ for at GPS-baserte trygghetsalarmer kan bli tilgjengelig i alle norske kommuner og at nødvendig samordning kommer på plass?


Les hele debatten