Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om å forklare hvordan det fremkommer at overføringene fra staten til kommunesektoren er økt med 18 mrd. kr siden Stoltenberg II overtok regjeringsmakten

Datert: 19.04.2007
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 09.05.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Det er viktig at kommunene bruker ressurser på skole. I denne forbindelse hevdet statsråden 7. mars 2007 i muntlig spørretime følgende: "Etter at regjeringen Stoltenberg overtok, har vi overført ca. 18 milliarder nye kroner til kommunesektoren." Dette ble sagt som begrunnelse for hvorfor det kan påstås at skolen tildeles mer penger nå enn før.

Kan statsråden forklare hvordan det fremkommer at overføringene fra staten til kommunesektoren er økt med 18 mrd. kr siden Stoltenberg II overtok regjeringsmakten?


Les hele debatten